کابل آلومینیوم 50+95×3

318,500 تومان

متر

کابل آلومینیوم 3 در 95 بعلاوه 50 سیم و کابل مشهد