سیم و کابل مخابراتی و قدرت خراسان

معرفی شرکت سیم و کابل مخابراتی و قدرت خراسان

در حدود سال ۱۳۷۹ شرکت مخابراتی و قدرت خراسان در کنار مجموعه سیم و کابل مشهد تاسیس گردید. این تولد جدید و به روز رسانی الزامات استاندارد ISO 9000 باعث ایجاد انگیزه برای ورود به بازارهای جدید از آن جمله سیم و کابل خودرویی گردید، به طوری که این سازمان به عنوان اولین تولید کننده ای مطرح شد که موفق گردید سیم وکابل خودرویی را با وجود سخت گیرانه ترین استاندارهای محصول و سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO TS و ساپکو۷۹ با بهترین کیفیت، تولید نماید. در این زمان با توجه به اینکه سعی بر این نبوده که هر یک از شرکتهای گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد فقط محصولات خاصی را تولید کنند، تلاش گردید که شرکتهای گروه توانایی تولید همه نوع محصولات را داشته باشند و شرکت مخابراتی و قدرت خراسان نیز با اخذ مجوز استاندارد سری ۶۰۷ گام به عرصه تولیدات ساختمانی گذاشت.

تاسیس آزمایشگاه ها

پس از اخذ مجوز استاندارد و گام نهادن به عرصه تولیدات ساختمانی، برای ورود قدرتمندتر در عرصه مناقصات، دو شرکت اقدام به اخذ مجوز استاندارد ۳۵۶۹ برای تولید کابلهای فشارضعیف ۱ کیلو ولت نمودند به طوری که خیلی سریع با اخذ این مجوز دو شرکت وارد تولید کابلهای ۱ کیلو ولت در سطحی وسیع برای شرکتهای توزیع برق اکثر استانهای کشور شدند. وجود اقداماتی مانند تاسیس آزمایشگاه اکرودیته و واحد R&D  در ایجاد انگیزه برای ورود به محصولات جدید و به خصوص آلومینیوم و کابلهای خودنگهدار نقش بسزایی داشت.