لیبل اصلی سیم و کابل مشهد

تولیدات شرکت صنایع سیم و کابل مشهد فقط با این نام و بدون هیچ گونه پسوند و پیشوند تولید و عرضه میگردد. توجه به لیبل اصلی محصولات به تشخیص محصولات اصلی سیم و کابل مشهد از نمونه های تقلبی که به نام سیم و کابل مشهد عرضه می شوند، کمک می کند … 

آزمایشگاه اکرودیته 17025 سیم و کابل مشهد

به عنوان آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد، با در اختیار داشتن تجهیزات دقیق آزمایشگاهی و حضور متخصصین برجسته، با انجام آزمونهای خاص و دقیق بر روی انواع سیمها و کابلها به ترویج محصولات استاندارد با هدف افزایش ضریب کیفیت محصولات می پردازد …

درباره سیم و کابل مخابراتی و قدرت خراسان

در حدود سال ۱۳۷۹ شرکت مخابراتی و قدرت خراسان در کنار مجموعه سیم و کابل مشهد تاسیس گردید. این تولد جدید و به روز رسانی الزامات استاندارد ISO 9000 باعث ایجاد انگیزه برای ورود به بازارهای جدید از آن جمله سیم و کابل خودرویی گردید به طوری که …