سیم افشان ارت 70×1

496,700 تومان

متر

سیم ارت افشان 1 در 70 سیم و کابل مشهد