سیم افشان 10×1

7,320,000 تومان

حلقه 100 متری

سیم افشان 1 در 10 سیم و کابل مشهد