سیم افشان 16×1

115,000 تومان

قیمت متر

سیم افشان 1 در 16 سیم و کابل مشهد