سیم افشان 4×1

2,902,000 تومان

حلقه 100 متری

سیم افشان 1 در 4 سیم و کابل مشهد