کابل آلومینیوم فشار قوی 500×1 آرمور دار 63KV

تماس بگیرید

کابل آلومینیوم 500×1 – 63KV  – NA2XSYBY