کابل آلومینیوم فشار متوسط 120×1 (20KV)

تماس بگیرید