کابل آلومینیوم فشار قوی 300×1 زره دار 63KV

تماس بگیرید