کابل افشان 16+35×3

915,000 تومان

قیمت متر

کابل افشان 3 در 35 بعلاوه 16 سیم و کابل مشهد