کابل افشان 25+50×3

1,330,000 تومان

قیمت متر

کابل افشان 3 در 50 بعلاوه 25 سیم و کابل مشهد