کابل افشان 35+70×3

1,869,000 تومان

قیمت متر

کابل افشان 3 در 70 بعلاوه 35 سیم و کابل مشهد