کابل افشان 0.50×2

1,120,000 تومان

حلقه 100 متری

کابل افشان گرد رشته ای 0.50×2 سیم و کابل مشهد