کابل افشان 0.75×2

1,680,000 تومان

حلقه 100 متری

کابل افشان گرد رشته ای 0.75×2 سیم و کابل مشهد