کابل افشان 16+25×3

693,800 تومان

قیمت متر

کابل افشان 3 در 25 بعلاوه 16 سیم و کابل مشهد