کابل افشان 4×4

129,800 تومان

متر

کابل افشان گرد رشته ای 4 در 4 سیم و کابل مشهد