کابل افشان 4×3

99,300 تومان

متر

کابل افشان (گرد رشته ای) 3 در 4 سیم و کابل مشهد