کابل افشان 4×5

160,200 تومان

متر

کابل افشان گرد رشته ای 5 در 4 سیم و کابل مشهد