کابل افشان 6×3

139,900 تومان

متر

کابل افشان گرد رشته ای 3 در 6 سیم و کابل مشهد