کابل شیلد دار 1×3

41,000 تومان

متر

کابل شیلد دار 3 در 1 (mm2) سیم و کابل مشهد