کابل شیلد دار 1×4

57,000 تومان

متر

کابل شیلد دار 4 در 1 سیم و کابل مشهد