کابل کنترل شیلد دار 1×30

352,000 تومان

متر

کابل کنترل شیلد دار 30 در 1 سیم و کابل مشهد