سیم افشان 6×1

4,301,100 تومان

حلقه 100 متری

سیم افشان 1 در 6 سیم و کابل مشهد