کابل تلفن 25 زوج هوایی 0.6 فویل دار

139,000 تومان

قیمت متر

کابل 25 زوج 0.6 فویل داز سیم و کابل مشهد